Strony informacyjne

Regulamin

Użytkownik, który nie dokonał rejestracji – może zamieszczać komentarze.

 

Użytkownik zarejestrowany – to taki, który wypełnił formularz rejestracyjny, a także aktywuje swoje konto, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości wysłanej pod wskazany przez użytkownika adres mailowy. Ponadto dysponuje pomocą z mojej strony, ma również możliwość konwersacji z innymi zarejestrowanymi użytkownikami tworząc w ten sposób grupę społecznościową. Jeżeli wiadomość o rejestracji nie dotarła na twoje konto pocztowe, proszę sprawdzić katalog spam lub skontaktować się ze mną.

  

Ulubione - jeżeli spodobał ci się jakiś wpis, wystarczy kliknąć przycisk „Ulubione”, który znajduje się pod każdym artykułem lub zdjęciem, po dokonaniu tej czynności, zostanie automatycznie dodany do zakładki znajdującej się na Twoim koncie w kategorii o nazwie „Ulubione”. We wspomnianej zakładce można również usuwać dodane wcześniej wpisy.

 

Poczta - serwis posiada wbudowaną skrzynkę pocztową, dzięki niej istnieje możliwość wysyłania prywatnych wiadomości pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami.

 

Grupy użytkowników - jeżeli spodobały ci się poglądy bądź też zainteresowania danego użytkownika serwisu, możesz dodać go do odpowiedniej grupy (Znajomi, Programy partnerskie, Revshare).

 

Zasady korzystania z serwisu:

 

1. Należy respektować ogólnie przyjęte normy społeczne i tym samym nie obrażać innych.

 

2. Nie należy zamieszczać odnośników do witryn zawierających treści uznane powszechnie za naganne moralnie, oraz naruszających zasady netykiety. 

 

3. Administrator ma prawo do edycji lub całkowitego usunięcia zamieszczonych treści, w przypadku, gdy uważane są za sprzeczną z prawem.

 

4. Odpowiedzialność prawna ponoszona za treść zamieszczanych informacji w całości spoczywa na ich autorach.

 

5. Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika, w przypadku powtarzającego się naruszenia przez niego któregoś z wyżej wymienionych punktów.

 

6. Użytkownik ma prawo zarządzać swoimi danymi w profilu i w dowolnym momencie może usunąć swoje dane lub poprosić o to administratora.

 

7. Użytkownicy zamieszczający komentarze jednocześnie wyrażają zgodę na ich publikację w serwisie. Mogą także poprosić o ich usunięcie.

 

8. Nie ponoszę odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach WWW (bądź innych miejscach w Internecie), do których odnośniki znajdują się w nadsyłanych komentarzach użytkowników serwisu.

 

9. Odpowiedzialność prawna dotycząca praw autorskich zamieszczonych informacji spoczywa na użytkowniku, który zamieścił dany materiał. Użytkownik zamieszczający komentarze potwierdza, że jest ich autorem lub posiada zgodę autora na umieszczenie informacji w serwisie.


 


Nawigacja